Hysteria
per Víctor Alexandre   
divendres, 29 juny 2012
Tot i tenir un to massa asèptic i contingut, que li resta força, aquest film parla de coses importants que els joves d'avui probablement consideraran insòlites, com ara que a les darreries del segle XIX de l'orgasme femení se'n digués paroxisme i que de la insatisfacció sexual de les dones, causada per una societat androcèntrica, se'n digués histèria. Però el cert és que les coses eren realment així. Fixem-nos que encara avui hi ha homes que empren el terme histèria per desqualificar aquelles dones que jutgen insubmises o excessivament reivindicatives. Hysteria, tanmateix, no es concentra només en això, sinó que amplia la mirada a l'entorn social que afavoria aquestes creences mostrant la hipocresia social, la ignorància masculina de la sexualitat femenina, les enormes dificultats de les dones per accedir a una carrera universitària i la instrumentalització política de la medicina per perpetuar la repressió. S'agraeix la sang a les venes de Maggie Gyllenghaal. Aneu-hi, us ho passareu bé.

Hysteria

Tot Sant Cugat , núm. 1319, 29/6/2012