Apocalypto
per Víctor Alexandre   
divendres, 09 febrer 2007
El factor principal que explica la facilitat amb què els espanyols van ocupar els territoris d'ultramar a començament del segle XVI és la desunió que van trobar entre els seus habitants. Aquests, dominats per odis tribals fratricides, no van ser capaços de veure que en les seves diferències internes hi havia el germen de l'autodestrucció. Tampoc no es van adonar que els invasors, molt més murris, fomentarien aquestes diferències i treurien un gran profit de les traïcions. Va ser així com el poble maia, una civilització precolombina excepcional que s'estenia per Centreamèrica, va ser literalment anorreat. Apocalypto, film que lliga molt bé l'espectador a la butaca durant més de dues hores, mostra algunes d'aquestes coses, però ho fa superficialment perquè, fidel a les regles de Hollywood, li interessa molt més l'espectacle que la història. Això no obstant, totes les cultures, inclosa la catalana, haurien de reflexionar sobre aquestes paraules del filòsof nord-americà Will Durant al començament del film: "Una gran civilització no és conquerida des de l'exterior fins que no s'ha destruït ella mateixa per dins."

Apocalypto

Tot Sant Cugat , núm. 1046, 9/2/2007